door Thierry Sarasyn 18 juni 2020

Verplichte reddingsstrook bij file op snelwegen. En wat moeten motorrijders nu doen?

Automobilisten moeten bij file binnenkort verplicht op de snelweg een zogenaamde reddingsstrook vrij te laten. Maar wat betekent dit voor motorrijders? Mogen zij de vrijgekomen strook gebruiken of moeten we nu mee in de file staan?

Mogen motorrijders op de reddingsstrook rijden?

De plenaire Kamer keurde recent een wetsvoorstel van Joris Vandenbroucke (sp.a) goed. Bij het begin van een file moeten autobestuurders spontaan een strook vrijlaten - waardoor hulpdiensten snel en gemakkelijk kunnen passeren. Het systeem bestaat al in Duitsland en Oostenrijk. In ons land moeten autobestuurders momenteel pas uitwijken als er een sirene gehoord wordt.

De nieuwe reddingsstrook wordt dus een ruimte die ontstaat wanneer de voertuigen bij file op de linkerrijstrook naar links uitwijken en de voertuigen op de (beide) rijstroken daarnaast naar rechts. Stel je voor dat de file de zee is en de hulpvoertuigen Mozes. De pechstrook wordt enkel gebruikt door de voertuigen aan de rechterzijde van de weg om op te schuiven.

Vraag is nu: mogen motorrijders gebruik maken van de reddingsstrook als ze – zoals wettelijk toegelaten – door de file rijden op de reddingsstrook? Momenteel mogen motorrijders tussen twee rijstroken in, of op autosnelwegen en autowegen tussen de twee meest links gelegen rijstroken tussen de file rijden volgens art.16.2bis van het K.B. van 1 december 1975.

In zijn wetsvoorstel van 5 november 2019 hanteert Vandenbroucke telkens de term 'bestuurders'.
Met kan stellen dat dit nieuwe wetsvoorstel aan motorrijders dezelfde verplichtingen oplegt op als aan de autobestuurders. En dan mogen ze niet meer door de file rijden.

Geïnterpelleerd over deze kwestie, laat Joris Vandenbroucke het volgende weten:

"Mijn wetsvoorstel verandert niets aan de situatie voor motorrijders. Zij kunnen gebruik maken van de vrije ruimte mits het respecteren van de algemene bepaling die stelt dat men de weg vrij moet maken wanneer men een prioritair voertuig hoort aankomen."
Motorrijders mogen dus wettelijk tussen de files doorrijden en krijgen op deze manier gewoon meer ruimte.

Ter herinnering: sinds 1 september 2011 mogen motorrijders de files voorbijrijden aan een snelheid van maximaal 50 km/u en op voorwaarde dat het verschil in snelheid met de auto’s die zij voorbijrijden niet groter is dan 20 km/u. Motorrijders die auto's die traag rijden of stilstaan willen inhalen, moeten hiervoor gebruik maken van de twee uiterst linkse rijstroken.

Reageren

Registreer of log in om te reageren


Community

Motornieuws TV» Archief